Oct 21, 2019   5:22 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Technológia výroby lovastínu
Title of topic in English: Prtoduction of Lovastine
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Viera Illeová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Viera Illeová, PhD.
Summary: Lovastatín je spolu s kyselinou itakónovou cieľovými produktami fermentácie vláknitých húb rodu Aspergillus terreus. Tento statín sa používa komerčne ako liek na zníženie hladiny cholesterolu. Jeho pomerne vysoká cena vyžaduje nielen dosiahnutie vysokých výťažkov v bioreaktoroch priemyselných rozmerov, ale aj účinné spôsoby separácie z fermentačného média. Preto cieľom tohto projektu je návrh kompletnej technológie výroby ktorá bude zahŕňať fermentačnú a aj separačnú časť. Bude sa riešiť materiálová a entalpická bilancia reaktora, miešanie s cieľom zabezpečiť dostatočnú aeráciu a následná laktonizácia neaktívnej xydroxy formy na laktónovú, aktívnu formu lovastínu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.