Sep 19, 2019   7:29 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny maleínovej
Title of topic in English: Design of bioreactor for maleic acid production
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskeho projektu je návrh bioreaktora na výrobu kyseliny maleínovej. Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie. Zo zistených informácií sa zostaví matematický model (materiálové bilancie uvažovaných zložiek a energetickú bilancia) na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.