Oct 19, 2019   5:36 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Anaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamy
Title of topic in English: Anaerobic digestion of pre-treated corn straw
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: V súčasnosti je na Slovensku viac ako 100 bioplynových staníc (BPS), pričom prevažná väčšina z nich spracováva ako majoritný substrát kukuričnú siláž. Viac ako 50 % vyprodukovanej kukuričnej siláže je spotrebovaných na prevádzku BPS, čo nedáva reálne predpoklady trvalo udržateľného rozvoja BPS u nás. Z informácií o produkcii a využívaní rôznych druhov slamy vyprodukovanej pri rastlinnej výroby vyplýva, že jej veľká časť nemá v súčasnosti racionálne využitie. Bakalárska práca bude zameraná na štúdium možností produkcie bioplynu z kukuričnej slamy. V teoretickej časti budú sumarizované možnosti produkcie bioplynu z rôznych druhov slamy s dôrazom na kukuričnú slamu. V praktickej časti budú uskutočnené testy predspracovania slamy a jej bioplynového potenciálu. Študent sa bude podieľať aj na sledovaní dlhodobej prevádzky laboratórneho reaktora na anaeróbne spracovanie kukuričnej siláž a na vyhodnocovaní jednorazových kinetických testov a dlhodobej prevádzky reaktora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.