20. 10. 2020  14:18 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hotel
Názov témy anglicky:
Hotel
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Návrh a konštrukčná tvorba hotela s hlbším zameraním na dvojplášťové obalové konštrukcie objektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.