12. 11. 2019  2:39 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Název tématu anglicky: Possibilities of solving the inhibitory effect of sulfur in anaerobic processes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Vysoký obsah síry v anaeróbne spracovanom materiáli sa prejaví vo vysokom obsahu sulfidov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví aj v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. V teoretickej časti bude práca zameraná na literárnu rešerš vplyvu síry na anaeróbne procesy, jej možnosti odstraňovania pred anaeróbnym spracovaním a možnosti potláčania inhibičného vplyvu sulfidov na anaeróbne procesy. Rovnako bude uskutočnený prehľad možností odstraňovania sulfánu z bioplynu. V praktickej časti budú uskutočnené a vyhodnotené testy bioplynového potenciálu na posúdenie vplyvu prítomnosti síry na priebeh anaeróbnych procesov. Budú vyhodnotené aj niektoré parciálne výsledky dlhodobej prevádzky anaeróbneho reaktora s odstraňovaním síry z recirkulovaného prúdu bioplynu na potlačenie sulfidovej inhibície v anaeróbnom reaktore.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.