Oct 18, 2019   9:26 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Title of topic in English: Possibilities of solving the inhibitory effect of sulfur in anaerobic processes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: Vysoký obsah síry v anaeróbne spracovanom materiáli sa prejaví vo vysokom obsahu sulfidov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví aj v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. V teoretickej časti bude práca zameraná na literárnu rešerš vplyvu síry na anaeróbne procesy, jej možnosti odstraňovania pred anaeróbnym spracovaním a možnosti potláčania inhibičného vplyvu sulfidov na anaeróbne procesy. Rovnako bude uskutočnený prehľad možností odstraňovania sulfánu z bioplynu. V praktickej časti budú uskutočnené a vyhodnotené testy bioplynového potenciálu na posúdenie vplyvu prítomnosti síry na priebeh anaeróbnych procesov. Budú vyhodnotené aj niektoré parciálne výsledky dlhodobej prevádzky anaeróbneho reaktora s odstraňovaním síry z recirkulovaného prúdu bioplynu na potlačenie sulfidovej inhibície v anaeróbnom reaktore.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.