20. 7. 2019  7:50 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Název tématu anglicky: Synthesis and Synthetic Use of N-Pentafluorophenyl-5-Aminopyrazoles for the Preparation of New Heterocycles and Potentially Biologically Active Compounds
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Abstrakt: Cielené syntézy a štúdium nových N-pentafluórofenyl-5-aminopyrazolov vykazujúcich opto-elektronické a chelatečné vlastnosti a špecifickú biologickú aktivitu. Štúdium ich štruktúry, reaktivity, biologickej aktivity a praktického využitia. Výskum nových reakcií, syntetických postupov, a katalyzátorov pri syntéze týchto derivátov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.