16. 7. 2019  0:16 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Názov témy anglicky: Synthesis and Synthetic Use of N-Pentafluorophenyl-5-Aminopyrazoles for the Preparation of New Heterocycles and Potentially Biologically Active Compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Abstrakt: Cielené syntézy a štúdium nových N-pentafluórofenyl-5-aminopyrazolov vykazujúcich opto-elektronické a chelatečné vlastnosti a špecifickú biologickú aktivitu. Štúdium ich štruktúry, reaktivity, biologickej aktivity a praktického využitia. Výskum nových reakcií, syntetických postupov, a katalyzátorov pri syntéze týchto derivátov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.