20. 8. 2019  1:10 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS
Názov témy anglicky: Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Abstrakt: Práca je venovaná štúdiu súvislostí medzi zložením a vlastnosťami výsledných zmesí na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov. Cieľom práce je preskúmať vplyv vhodného zmäkčovadla a takisto kombinácie zmäkčovadiel na reologické a fyzikálno-mechanické vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesi a vyhodnotiť vplyv zloženia na morfológiu zmesí pomocou SEM.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.