15. 10. 2019  5:57 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi
Názov témy anglicky: Plasticizers for biodegradable polymer blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Abstrakt: Práca je venovaná štúdiu vplyvu zmäkčovadiel na reologické a fyzikálno-mechanické vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí. V rámci práce sa bude sledovať aj vplyv vybraných zmäkčovadiel a ich kombinácií na morfológiu zmesí na báze PLA/PHB/TPS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.