21. 10. 2019  16:47 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky
Název tématu anglicky: Conversion of National Cultural Monuments.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci bude porovnanie statickej a dynamickej analýzy pred a po rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky, od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia . Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (Ansys, SCIA, RFEM-Dlubal,...) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu, teóriu a staticko-dynamický výpočet, analýzu riešení) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže vybraných konštrukcií).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.