Nov 18, 2019   11:11 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky
Title of topic in English: Conversion of National Cultural Monuments.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Summary: V diplomovej práci bude porovnanie statickej a dynamickej analýzy pred a po rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky, od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia . Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (Ansys, SCIA, RFEM-Dlubal,...) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu, teóriu a staticko-dynamický výpočet, analýzu riešení) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže vybraných konštrukcií).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.