21. 10. 2020  12:38 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Konverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky
Názov témy anglicky:
Conversion of National Cultural Monuments.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt:
V diplomovej práci bude porovnanie statickej a dynamickej analýzy pred a po rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky, od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia . Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (Ansys, SCIA, RFEM-Dlubal,...) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu, teóriu a staticko-dynamický výpočet, analýzu riešení) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže vybraných konštrukcií).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie stavieb
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie stavieb
I-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.