Jul 18, 2019   3:22 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude
Title of topic in English: Design of mobile application using Cloud infrastructure and API
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erich Stark
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Erich Stark
Summary: Cieľom práce je preskumať možnosti moderných technológií ako Ionic framework pre tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií, ktorý využíva Angular a TypeScript. Výstupom bude mobilná aplikácia, ktorá vhodne využíva spomenuté technológie a je schopná sa napojiť na aplikačné rozhranie (API) uložené v cloude. Úlohy: 1. Naštudujte TypeScript, Angular framework a jeho rozšírenie Ionic. 2. Preskúmajte možnosti efektívnej komunikácie pomocou reaktívnych rozšírení RxJS pre komunikáciu so službami/databázami v prostredí cloudu. 3. Preskúmajte možnosti cloudových API, nástrojov a aplikácií vhodné pre účel danej aplikácie. 4. Nájdite možnosti perzistentného ukladania dát získaných zo služieb v mobilnej aplikácii. 5. Implementujte mobilnej aplikácie pomocou naštudovaných technológií. 6. Porovnajte výhody/nevýhody pri vývoji pomocou multiplatformových technológií a možnosti ladenia takejto aplikácie. 7. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a použivanie. Zdroje: 1. https://www.typescriptlang.org/ 2. https://angular.io/tutorial 3. https://www.udemy.com/the-complete-guide-to-angular-2 4. https://ionicframework.com/ 5. https://www.udemy.com/learn-ionic-3-from-scratch/
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.