Sep 15, 2019   3:59 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Implementácia APC na depropanizačnej kolóne
Title of topic in English: Implementation of APC on depropaniser column
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Summary: Cieľom práce je zlepšiť riadenie depropanizačnej kolóny 13C306 na FCC v rafinérii Slovnaft prostredníctvom pokročilého procesného riadenia (APC). Úlohy: - Štúdium destilácie a riadenia destilačných kolón - Analýza súčasného stavu riadenia kolóny - identifikovanie možností na zlepšenie - Nastavenie PID regulátorov ovplyvňujúcich režim v kolóne - Návrh riadiacej stratégie - Identifikácia modelu - Implementácia a odladenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.