26. 8. 2019  7:40 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Implementácia APC na depropanizačnej kolóne
Názov témy anglicky: Implementation of APC on depropaniser column
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Abstrakt: Cieľom práce je zlepšiť riadenie depropanizačnej kolóny 13C306 na FCC v rafinérii Slovnaft prostredníctvom pokročilého procesného riadenia (APC). Úlohy: - Štúdium destilácie a riadenia destilačných kolón - Analýza súčasného stavu riadenia kolóny - identifikovanie možností na zlepšenie - Nastavenie PID regulátorov ovplyvňujúcich režim v kolóne - Návrh riadiacej stratégie - Identifikácia modelu - Implementácia a odladenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.