25. 8. 2019  18:28 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla
Názov témy anglicky: Comparison of different strategies used in the extraction solvent regeneration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: Významnú časť nákladov v chemickom priemysle predstavujú náklady spojené s činnosťou separačných procesov. Pri kvapalinovej extrakcii sa na rozdelenie pôvodnej zmesi látok používa (drahé) extrakčné rozpúšťadlo. Cieľom práce je porovnať náklady rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla pred jeho opakovaným použitím v hlavnom separačnom procese. Important part of the chemical industry expenditures relates to costs of the separation processes operation. In case of the liquid-phase extraction of the original liquid mixtures (expensive) extraction solvent is used. The aim of this thesis is to compare costs connected with different procedures used in extraction solvent regeneration prior to its re-use in the primary separation process.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.