Oct 23, 2019   10:26 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie rektifikačnej kolóny
Title of topic in English: Modelling of distillation column
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Summary: Separačné procesy zodpovedajú v chemickom priemysle za približne 50 % nákladov. Každé zníženie týchto nákladov znamená pre výrobcu komparatívnu výhodu v porovnaní s konkurenciou. Destilácia je v súčasnosti najčastejšie používanou separačnou metódou v chemickom priemysle. Preto je záujem o čo najkvalitnejší opis činnosti takéhoto zariadenia prirodzenou súčasťou optimalizácie existujúcich alebo návrhu nových zariadení. Cieľom bakalárskeho projektu je porovnanie výsledkov simulácie činnosti destilačnej kolóny dosiahnutých použitím matematických modelov kolóny s rôznym stupňom komplexnosti. In chemical industry, separation processes account for approximately 50 % of the overall production expenses. Any reduction of these expenses can pose comparative advantage of the manufacturer compared to its market competitors. Distillation is, nowadays, the major separation procedure used in chemical industry. Then, a thorough and reliable description of its operation is natural part of existing equipment optimization and design of new installations. Aim of this project is a comparison of results of distillation column operation based on mathematical models with different levels of complexity.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.