21. 8. 2019  19:01 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Názov témy anglicky: Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Abstrakt: Spracovanie prehľadu o spektrálnych vlastnostiach systémov mikrobiálneho znečistenia papiera v oblasti UV-Vis-NIR a IR a v Ramanovej oblasti Príprava s modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera a štúdium spektrálnych vlastností v oblasti UV-Vis-NIR a IR a v Ramanovej oblasti Posúdenie možnosti využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.