Oct 23, 2019   12:05 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papiera
Title of topic in English: Spectral Properties of Microbial Contamination of Paper
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Summary: Archívne dokumenty, knihy a ďalšie objekty kultúrneho dedičstva sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na spracovanie prehľadu o spektrálnych vlastnostiach systémov mikrobiálneho znečistenia papiera v oblasti UV-Vis-NIR, štúdiu modelových systémov s cieľom posúdiť možnosť využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičochLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.