Oct 19, 2019   4:37 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – voda
Title of topic in English: Regeneration of ionic liquid used for the separation of alcohol - water azeotropic system
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Summary: Úlohou bakalárskej práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu iónovej kvapaliny. Bakalárska práca má experimentálny aj výpočtový charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť, resp. otestovať vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité pre návrh separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.