Aug 22, 2019   6:40 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Slovenská expozícia Expo 2020 Dubaj
Title of topic in English: Slovak expozition Expo 2020 Dubaj
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je architektonický návrh pavilónu oficiálnej expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj. Objekt bude osadený na konkrétnu parcelu v rozsahu, ktorý umožní jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade s platnými požiadavkami usporiadateľov výstavy ako i podmienkami verejnej súťaže návrhov vyhlásenej MH SR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.