20. 6. 2019  7:44 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Multi Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019
Názov témy anglicky: Multi Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je urbanisticko-architektonický návrh vízie budúceho rozvoja územia, ktoré sa nachádza v susedstve stanice metra Crestenzago v Miláne. Práca bude spracovaná v zmysle podmienok medzinárodnej študentskej súťaže Saint Gobain 2019.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.