13. 10. 2019  22:24 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatizované spracovanie a vyhodnotenie brzdného úcinku
Názov témy anglicky: Automatic processing and evalutation of car braking measurement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá z nameraných a prenesených údajov vyhodnotí brzdný účinok (zbrzdenie), súmernosť brzdných síl a účinok parkovacej brzdy (zbrzdenie parkovacej brzdy). Je potrebné detegovať použitú metódu merania z prenesených údajov. Osobné aj nákladné autá sa môže vyhodnotiť viacerými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.