Sep 23, 2019   2:26 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Metódy merania konduktivity materiálov.
Title of topic in English: Electrical conductivity measurement techniques in materials.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Summary: Konduktivita je základná elektrická vlastnosť materiálu. Metódy používané na jej určenie sa líšia hlavne podľa jej veľkosti, ktorá sa môže meniť vo veľmi veľkom rozsahu. Pri meraní izolačných materiálov s malou konduktivitou je potrebné riešiť celkom iné problémy než pri vysoko vodivých materiáloch, akými sú typicky kovy. Študent z literatúry naštuduje rôzne metódy vhodné na merania veľkej, strednej a malej konduktivity. Z niekoľkých vybraných sérií materiálov si pripraví vzorky na meranie a vhodnou metódou zmeria ich konduktivitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.