24. 8. 2019  15:09 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy merania konduktivity materiálov.
Názov témy anglicky: Electrical conductivity measurement techniques in materials.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Abstrakt: Konduktivita je základná elektrická vlastnosť materiálu. Metódy používané na jej určenie sa líšia hlavne podľa jej veľkosti, ktorá sa môže meniť vo veľmi veľkom rozsahu. Pri meraní izolačných materiálov s malou konduktivitou je potrebné riešiť celkom iné problémy než pri vysoko vodivých materiáloch, akými sú typicky kovy. Študent z literatúry naštuduje rôzne metódy vhodné na merania veľkej, strednej a malej konduktivity. Z niekoľkých vybraných sérií materiálov si pripraví vzorky na meranie a vhodnou metódou zmeria ich konduktivitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.