25. 8. 2019  22:54 Ľudovít
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Posúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sieti
Název tématu anglicky: Assessing the suitability of the use of infiltration objects on a stormwater network
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca rieši problematiku dažďových vôd v urbanizovanom území. Výsledkom práce je analýza vplyvu dažďovej vody na preťaženosť stokovej siete. Súčasťou práce bude aj návrh opatrení a objektov na stokovej sieti, ktoré budú zabezpečovať bezpečnejšiu prevádzku stokovej siete.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.