17. 9. 2019  2:16 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sieti
Názov témy anglicky: Assessing the suitability of the use of infiltration objects on a stormwater network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca rieši problematiku dažďových vôd v urbanizovanom území. Výsledkom práce je analýza vplyvu dažďovej vody na preťaženosť stokovej siete. Súčasťou práce bude aj návrh opatrení a objektov na stokovej sieti, ktoré budú zabezpečovať bezpečnejšiu prevádzku stokovej siete.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.