Aug 25, 2019   2:30 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Variantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území
Title of topic in English: Various methods of waste water management in urbanized areas
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Summary: Náplňou diplomovej práce je navrhnúť alternatívne riešenie odkanalizovania splaškových vôd zo zadaného urbanizovaného územia. Výstupmi z diplomovej práce bude návrh opatrení pre nakladanie s dažďovými a splaškovými vodami. Práca sa bude skladať z dvoch častí a to výkresová časť, v ktorej sa budú nachádzať stavebné výkresy jednotlivých objektov, a z časti technická správa.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.