21. 8. 2019  12:18 Jana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Variantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území
Název tématu anglicky: Various methods of waste water management in urbanized areas
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Abstrakt: Náplňou diplomovej práce je navrhnúť alternatívne riešenie odkanalizovania splaškových vôd zo zadaného urbanizovaného územia. Výstupmi z diplomovej práce bude návrh opatrení pre nakladanie s dažďovými a splaškovými vodami. Práca sa bude skladať z dvoch častí a to výkresová časť, v ktorej sa budú nachádzať stavebné výkresy jednotlivých objektov, a z časti technická správa.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.