Jul 23, 2019   7:34 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hydraulický výpočet odľahčenia povodňových prietokov na Ondave pevným bočným priepadom
Title of topic in English: Hydraulic assessment of the mitigation of flood discharges on the Ondava River by lateral spillway
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Hydraulic Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Summary: V rokoch 2004 a 2010 boli na Ondave posledné povodňové situácie,pri ktorých boli pretrhnuté ochranné hrádze toku. Následne bol v mieste pretrhnutia ľavostrannej hrádze (2004) vybudovaný 200 m dlhý bočný bezpečnostný priepad (pevný prah), cez ktorý je možné odľahčovať prietoky na Ondave. Úlohou diplomanta má byť hydraulický modelový výpočet takejto situácie, aby bolo zdokumentované, aké množstvo priepadom pretečie pri povodni, resp. aká plocha za ochrannou hrádzou bude zatopená.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.