Oct 21, 2019   2:02 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Title of topic in English: New methods of conservation of wooden heritage objects
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Historické predmety z dreva sa vyskytujú vo veľkom počte v zbierkach múzeí. V závislosti od ich vlastností a podmienok uloženia sú zostarnuté a poznamenané kontamináciou (mechanickou, biologickou, chemickou). V závislosti od druhu poškodenia sa aplikujú rôzne postupy konzervovania (čistenie, dezinfekcia, stabilizácia). Cieľom bakalárskej práce bude overiť účinnosť čistenia povrchov dreva prostredníctvom plazmy v porovnaní so zaužívanými metódami, založenými na aplikácii organických rozpúšťadiel. Prínosom je vývoj novej, alternatívnej metódy s elimináciou environmentálnych a zdravotných rizík a lepšou účinnosťou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.