19. 8. 2019  2:36 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Názov témy anglicky: New methods of conservation of wooden heritage objects
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Historické predmety z dreva sa vyskytujú vo veľkom počte v zbierkach múzeí. V závislosti od ich vlastností a podmienok uloženia sú zostarnuté a poznamenané kontamináciou (mechanickou, biologickou, chemickou). V závislosti od druhu poškodenia sa aplikujú rôzne postupy konzervovania (čistenie, dezinfekcia, stabilizácia). Cieľom bakalárskej práce bude overiť účinnosť čistenia povrchov dreva prostredníctvom plazmy v porovnaní so zaužívanými metódami, založenými na aplikácii organických rozpúšťadiel. Prínosom je vývoj novej, alternatívnej metódy s elimináciou environmentálnych a zdravotných rizík a lepšou účinnosťou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.