Sep 20, 2019   7:23 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Plasty v kultúrnom dedičstve
Title of topic in English: Plastics in cultural heritage
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Napriek tomu, že plasty sa v horizonte histórie ľudstva považujú za novodobé materiály, predmety z nich sú súčasťou umeleckých zbierok galérií, depozitárov a expozícií múzeí, ako aj knižničných a archívnych dokumentov. Problémom je, že životnosť plastov je v porovnaní s inými - prírodnými organickými či anorganickými materiálmi (papier, drevo, vosky a iné) –pomerne nízka. Bakalárska práca bude zameraná na prieskum výskytu a stupňa degradácie plastových materiálov v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.