Oct 24, 2019   6:07 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín
Title of topic in English: Theoretical Study of Naturally Occurring Phenolic Acids Antioxidant Effect Thermodynamics
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Summary: Prírodné fenolové kyseliny sú vo vodných roztokoch čiastočne disociované. Hoci disociácia karboxylovej skupiny môže významne ovplyvniť ich antioxidačný účinok, táto problematika z hľadiska termodynamiky primárneho antioxidačného efektu nebola systematicky preštudovaná. Práca sa zameria na štúdium príslušných reakčných entalpií pre nedisociované a disociované formy derivátov kyseliny benzoovej a škoricovej v rôznych prostrediach DFT prístupom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.