Oct 14, 2019   10:20 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Title of topic in English: Removal of hydrogen sulphide in recirculated biogas as a method for sulphide inhibition of anaerobic processes reduction
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: Vysoký obsah síry v anaeróbne spracovanom materiáli sa prejaví vo vysokom obsahu sulfidov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu síry na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na potláčanie sulfidovej inhibície. V praktickej časti bude práca zameraná na jednorazové testy bioplynového potenciálu a vplyv obsahu síry na produkciu bioplynu pri nich. Rovnako bude zameraná na dlhodobé sledovanie anaeróbneho spracovania syntetických odpadových vôd v UASB reaktore. Prvou fázou bude granulácia anaeróbnej biomasy, ďalšou postupné zaťažovanie reaktora síranmi a sledovanie ich vplyvu na prevádzku reaktora a následné zapojenie recirkulácie bioplynu a odstraňovanie sulfánu v ňom. V závere práce bude vyhodnotený vplyv odstraňovania sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu na potlačenie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.