22. 8. 2019  4:30 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Názov témy anglicky: Removal of hydrogen sulphide in recirculated biogas as a method for sulphide inhibition of anaerobic processes reduction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Vysoký obsah síry v anaeróbne spracovanom materiáli sa prejaví vo vysokom obsahu sulfidov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu síry na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na potláčanie sulfidovej inhibície. V praktickej časti bude práca zameraná na jednorazové testy bioplynového potenciálu a vplyv obsahu síry na produkciu bioplynu pri nich. Rovnako bude zameraná na dlhodobé sledovanie anaeróbneho spracovania syntetických odpadových vôd v UASB reaktore. Prvou fázou bude granulácia anaeróbnej biomasy, ďalšou postupné zaťažovanie reaktora síranmi a sledovanie ich vplyvu na prevádzku reaktora a následné zapojenie recirkulácie bioplynu a odstraňovanie sulfánu v ňom. V závere práce bude vyhodnotený vplyv odstraňovania sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu na potlačenie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.