Oct 23, 2019   4:38 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Title of topic in English: Corn straw as a possible co-substrate to biogas plants
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: Väčšinovým substrátom na biopylnových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii je kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu. V závere teoretickej časti budú diskutované príklady produkcie bioplynu z kukuričnej slamy. Praktická časť bude nadväzovať na výsledky, získané v predchádzajúcich diplomových prácach. Budú uskutočnené kinetické testy predspracovania kukuričnej slamy a následné testy bioplynového potenciálu s optimalizáciou použitých spôsobov predspracovania. Pre vybrané spôsoby predúpravy bude následne realizovaná dlhodobá prevádzka anaeróbnych reaktorov na spracovanie predupravenej kukuričnej slamy s cieľom maximálneho výťažku bioplynu pri minimalizácii prevádzkových nákladov. Výsledky tejto práce budú nápomocné pri rozhodovaní prevádzkovateľov BPS pri náhrade kukuričnej siláže za ekonomicky menej náročné substrátyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.