17. 8. 2019  19:00 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Názov témy anglicky: Corn straw as a possible co-substrate to biogas plants
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Väčšinovým substrátom na biopylnových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii je kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu. V závere teoretickej časti budú diskutované príklady produkcie bioplynu z kukuričnej slamy. Praktická časť bude nadväzovať na výsledky, získané v predchádzajúcich diplomových prácach. Budú uskutočnené kinetické testy predspracovania kukuričnej slamy a následné testy bioplynového potenciálu s optimalizáciou použitých spôsobov predspracovania. Pre vybrané spôsoby predúpravy bude následne realizovaná dlhodobá prevádzka anaeróbnych reaktorov na spracovanie predupravenej kukuričnej slamy s cieľom maximálneho výťažku bioplynu pri minimalizácii prevádzkových nákladov. Výsledky tejto práce budú nápomocné pri rozhodovaní prevádzkovateľov BPS pri náhrade kukuričnej siláže za ekonomicky menej náročné substrátyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.