21. 8. 2019  17:32 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum
Názov témy anglicky: Aromatic amines and amino acids as precursors of antimicrobial metabolites in Geotrichum candidum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Greif, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Gabriel Greif, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá produkciou aromatických amínov (tyramínu, 2-fenyletylaménu) pomocou vybraných kmeňov Enterococcus faecium a ich následnou deamináciou na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú a fenyl octovú pomocou Geotrichum candidum. Metabolity budú sledované pomocou HPLC-UV.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.