16. 10. 2019  11:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv rakytníkového oleja na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov
Názov témy anglicky: Influence of Hippophae rhamnoides on fermented dairy product properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Teoreticko-experimentálna práca. Bude otestovaný vplyv rôzneho prídavku rakytníkového oleja, prípadne výliskov z neho do mlieka na rast a životaschopnosť Lactobacillus acidophilus a jogurtovej kultúry počas fermentácie a nasledne aj počas skladovania fermentovaného mlieka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.