1. 6. 2020  18:22 Žaneta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv rakytníkového oleja na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov
Názov témy anglicky:
Influence of Hippophae rhamnoides on fermented dairy product properties
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt:
Teoreticko-experimentálna práca. Bude otestovaný vplyv rôzneho prídavku rakytníkového oleja, prípadne výliskov z neho do mlieka na rast a životaschopnosť Lactobacillus acidophilus a jogurtovej kultúry počas fermentácie a nasledne aj počas skladovania fermentovaného mlieka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.