20. 1. 2020  5:26 Dalibor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využitie fotoelesticity v praxi
Název tématu anglicky: Practical Application of Photoelasticity
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej ako aj experimentálnej práce. Primárnym cieľom je oboznámiť sa s technikami využivajúcmi fotoelesaticitu na určenie mechanického pnutia v materiáloch. Špecifikuje sa tiež oblasť a spôsob využitia tohto prístupu pri materiálovom výskume ako aj v medicínskej diagnostike. Výsledky získané z dostupných odborných prác budú podporené experimentami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.