Jan 21, 2020   9:31 a.m. Vincent
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie fotoelesticity v praxi
Title of topic in English: Practical Application of Photoelasticity
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej ako aj experimentálnej práce. Primárnym cieľom je oboznámiť sa s technikami využivajúcmi fotoelesaticitu na určenie mechanického pnutia v materiáloch. Špecifikuje sa tiež oblasť a spôsob využitia tohto prístupu pri materiálovom výskume ako aj v medicínskej diagnostike. Výsledky získané z dostupných odborných prác budú podporené experimentami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.