23. 10. 2019  6:41 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie fotoelesticity v praxi
Názov témy anglicky: Practical Application of Photoelasticity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej ako aj experimentálnej práce. Primárnym cieľom je oboznámiť sa s technikami využivajúcmi fotoelesaticitu na určenie mechanického pnutia v materiáloch. Špecifikuje sa tiež oblasť a spôsob využitia tohto prístupu pri materiálovom výskume ako aj v medicínskej diagnostike. Výsledky získané z dostupných odborných prác budú podporené experimentami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.