22. 8. 2019  2:14 Tichomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelov
Název tématu anglicky: Design and hydrodynamic assessment of the object on the sewer network using mathematical models
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá návrhom objektu na stokovej sieti, ktorý slúži na efektívne nakladanie s dažďovými vodami. Práca bude obsahovať literárnu rešerš zaoberajúcu sa modernými metódami posudzovania stokových sieti. Nosnou časťou práce je návrh objektu a hydraulické posúdenie, ktoré bude vykonané pomocou matematického modelovania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.