Jul 20, 2019   10:31 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Title of topic in English: Online textbook for mechanics teaching based on modern web technologies
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Roman Leskovský
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Roman Leskovský
Summary: Dostupnosť a rýchlosť internetu, a zároveň pohodlie pre používateľov využívajú všetky odvetvia. Rovnako je to aj pri výučbe, čo dokazuje aj fakt, že e-learning sa stal obľúbenou a vyhľadávanou metódou vzdelávania. Pre rýchly rozvoj informačno-komunikačných technológií je nevyhnutné neustále hľadať nové formy prezentácie učebnej látky. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie interaktívnej online učebnice pre výučbu mechaniky, ktorá by okrem bežných súčastí učebnice obsahovala aj možnosť online testovania, na základe ktorého by mali študenti možnosť overiť si svoje nadobudnuté vedomosti. Úlohy: Naštudujte problematiku tvorby moderných webových aplikácií a preskúmajte možnosti využitia frameworkov v tejto oblasti. Na základe analýzy vhodne navrhnite online učebnicu, ktorá bude slúžiť na podporu výučby a testovanie v oblasti mechaniky. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. Preskúmajte ďalšie možnosti rozšírení a funkcionalít. Spracujte používateľskú dokumentáciu a stručný opis programových komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.