21. 9. 2019  23:31 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android
Názov témy anglicky: Android PDF eBook reader
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roman Leskovský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roman Leskovský
Abstrakt: Abstrakt: Mnoho elektronických kníh je dnes distribuovaných vo formáte PDF. Bežné aplikácie slúžiace ako čitačky kníh pre tento formát nepodporujú niektoré užitočné funkcionality, ako je to pre iné formáty (napr. EPUB alebo MOBI). Cieľom zadanej bakalárskej práce je vytvorenie Android aplikácie na zobrazovanie PDF súborov, ich manažovanie, nočný a denný režim a úpravu obsahu, ktorá by zahŕňala prepínanie veľkosti písma. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku kódovania pdf súborov a tvorby aplikácií pre operačný systém Android. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako čítačka kníh vo formáte PDF. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu a stručný opis programových komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.