Aug 19, 2019   11:59 a.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Posúdenie kanalizačného zberača v meste Trnava
Title of topic in English: Assessment of sewer collector in Trnava
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete časti mesta Trnava, spolu s posúdením funkčnosti objektov odľahčovacích komôr na vyselektovanej stokovej sieti. Hydraulické posúdenie stokovej siete v meste Trnava pozostáva v návrhu vybraných hlavných zberačov a následnom kapacitnom porovnaní s jestvujúcou stokovou sieťou. Posúdenie existujúcej jednotnej stokovej siete a odľahčovacích komôr spočíva v ich zaťažení návrhovými blokovými dažďami s uvažovaním rôznych periodicít. V prípade zistenia nedostatočnej kapacity jestvujúcej stokovej siete bude navrhnutá obnova stokovej siete v miestach preťaženia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.