22. 9. 2019  8:00 Móric
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Posúdenie kanalizačného zberača v meste Trnava
Název tématu anglicky: Assessment of sewer collector in Trnava
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete časti mesta Trnava, spolu s posúdením funkčnosti objektov odľahčovacích komôr na vyselektovanej stokovej sieti. Hydraulické posúdenie stokovej siete v meste Trnava pozostáva v návrhu vybraných hlavných zberačov a následnom kapacitnom porovnaní s jestvujúcou stokovou sieťou. Posúdenie existujúcej jednotnej stokovej siete a odľahčovacích komôr spočíva v ich zaťažení návrhovými blokovými dažďami s uvažovaním rôznych periodicít. V prípade zistenia nedostatočnej kapacity jestvujúcej stokovej siete bude navrhnutá obnova stokovej siete v miestach preťaženia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.