28. 1. 2020  10:21 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spektroskopické štúdium fotokatalyzátorov
Názov témy anglicky: Spectroscopic Study of Photocatalysts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa orientuje na štúdium fotoindukovaných procesov vybraných fotokalyzátorov na báze oxidu titaničitého pomocou spektroskopických techník (EPR spektroskopia, UV/Vis spektroskopia).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.